Psychologische begeleiding voor

kinderen en jongeren

Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking en open communicatie met de ouders of opvoeders van het kind of de jongere. Dit betekent dat er naast individuele gesprekken ook ouder- en eventueel gezinsgesprekken zullen plaatsvinden.

Kinderen:

Kinderen kunnen bij BALANZA terecht voor o.a

 • emotionele problemen,
 • sociale moeilijkheden,
 • depressie,
 • piekeren,
 • trauma,
 • rouw,
 • moeilijkheden met zelfbeeld,
 • gedragsproblemen,
 • angsten (o.a. faalangst),
 • slaapproblemen,
 • verwerkingsmoeilijkheden met de scheiding van de ouders
 • ... 

Voorbeelden van aanmeldingen zijn:

 • Eva (7) is de laatste tijd erg stil. Ze heeft moeite om vriendjes te maken op school en lijkt minder te genieten van de dingen waar ze vroeger veel plezier aan beleefde.

 • Tom (9) verloor twee maand geleden zijn opa. Hij stelt veel vragen rond het thema ‘dood’ en piekert meer dan voorheen.

Er wordt steeds op maat van het kind gewerkt door middel van gesprekken (met de ouders) enerzijds en creatieve interventies anderzijds.

Jongeren:

Jongeren kunnen bij BALANZA terecht voor een waaier aan problemen:

 • identiteitsproblemen,
 • moeilijkheden met het zelfbeeld,
 • gebrek aan zelfvertrouwen,
 • twijfels en vragen bij de levensfasen,
 • moeilijkheden met de (nieuwe) gezinssituatie,
 • omgaan met reeds gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen,
 • sociale moeilijkheden,
 • moeilijkheden met emotieregulatie,
 • ...

Voorbeelden van aanmeldingen zijn:

 • Mathijs (12) heeft het moeilijk met de scheiding van zijn ouders. Hij maakt zich zorgen over de toekomst en reageert vaak boos.

 • Jasmien (15) is gefocust op goede punten behalen en legt de lat zeer hoog voor zichzelf. Ze is angstig om te falen.

Er wordt samen op zoek gegaan naar de noden van de jongere. De krachten en vaardigheden van de jongere en zijn/haar omgeving worden ingezet en verder aangesterkt.

Afspraken voor een intakegesprek worden telefonisch gemaakt.

Tarieven:

60 euro / sessie

Het aantal sessies wordt in overleg bepaald. Er wordt per sessie cash betaald.