top of page

Psychotherapie voor kinderen 

Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking en open communicatie met de ouders of opvoeders van het kind. Dit betekent dat er naast individuele gesprekken ook ouder- en eventueel gezinsgesprekken zullen plaatsvinden.

Kinderen kunnen bij BALANZA terecht voor o.a

 • emotionele problemen,
 • sociale moeilijkheden,
 • depressie,
 • piekeren,
 • trauma,
 • rouw,
 • moeilijkheden met zelfbeeld,
 • gedragsproblemen,
 • angsten (o.a. faalangst),
 • slaapproblemen,
 • verwerkingsmoeilijkheden met de scheiding van de ouders
 • ... 

Voorbeelden van aanmeldingen zijn:

 • Eva (7) is de laatste tijd erg stil. Ze heeft moeite om vriendjes te maken op school en lijkt minder te genieten van de dingen waar ze vroeger veel plezier aan beleefde.

 • Tom (9) verloor twee maand geleden zijn opa. Hij stelt veel vragen rond het thema ‘dood’, piekert meer dan voorheen en wordt vaak midden in de nacht angstig wakker.

Er wordt steeds op maat van het kind gewerkt door middel van gesprekken (met de ouders) enerzijds en creatieve interventies anderzijds.

Afspraken voor een intakegesprek worden telefonisch gemaakt.

Tarieven:

65 euro / sessie

Het aantal sessies wordt in overleg bepaald. Er wordt per sessie cash of digitaal betaald. 

bottom of page