top of page

Testing bij kinderen en jongeren

In functie van het welzijn van het kind of de jongere én het verloop van de begeleiding bestaat de mogelijkheid om testing uit te voeren. Het gebruik van testmateriaal kan helpend zijn wanneer ouders of opvoeders vragen hebben over de algemene ontwikkeling, het gedrag, het functioneren in klas of de sociaal-emotionele vaardigheden van hun kind of jongere.

  • Intelligentieonderzoek

          Dit onderzoek laat toe zicht te krijgen op persoonlijke sterktes en zwaktes in het verbaal en performaal functioneren (d.i. hoe je praktisch met kennis omgaat, bvb. je probleemoplossend vermogen). Het IQ kan in kaart gebracht worden vanaf de leeftijd van zes jaar.

Tarief: éénmalige kost van 220 euro (inclusief bespreking en verslag)

  • Aandachts- en concentratieonderzoek

          Indien aangewezen kan aanvullend aan het intelligentieonderzoek, het aandachts- en concentratievermogen in kaart gebracht worden. Neuropsychologische testen kunnen vanaf de leeftijd van zes jaar afgenomen worden. Afhankelijk van de mentale leeftijd wordt het onderzoek aangevuld met een semi-gestructureerd interview.

                       OPGELET: er worden geen diagnoses mbt AD(H)D gesteld. Indien er indicaties zijn, dan wordt een doorverwijzing naar een gespecialiseerd diagnostisch centrum gedaan.

Tarief: éénmalige kost van 150 euro (inclusief verslag en bespreking)

  • Belevingsonderzoek

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het kind of de jongere zichzelf en zijn wereld beleeft:

Hoe gaat je kind om met emoties?

Hoe ervaart je kind zijn/haar omgeving?

Welke gedachten houden je kind bezig?

Hoe gaat je kind om met spanning?… 

Tarief: 60 euro/uur + indien verslag gewenst, éénmalige kost van 60 euro

  • Observaties op verplaatsing

Zowel in de thuisomgeving als op school mogelijk, na overleg met de ouders én de school.  

Tarief: 65 euro/uur

Afspraken worden telefonisch gemaakt. 

bottom of page